01.06.2018 var en stor dag for oss hos Gytis Autek AS!
Denne dagen markerer starten på vår utvidelses projekt med byggstart av våre nye lokaler.
Etter plannene så skal vi være klare til å starte 2019 med nye og fine lokaler.