Om Gytis Autek AS


Gytis Autek AS

Etablert: 09.09.2004
Omdannet til AS: 28.02.2015
Organisajons Nr: NO 919 602 325 MVA
Organisajonsform: Aksjeselskap
Regnskapsfører: SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS
Bank: Sparebank 1 SMN
Bankkonto Nr: 4212.29.09632